La Vie Dansante Wines

2014 Syrah – $32

2014 Syrah

 

2015 Syrah

– Single Varietal
– Available November, 2016

 

Alc: 15.7% pH: 3.84 TA: 5.3g/L RS: 0.2g/L